Ang pagdating ng mga kastila

Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.

Ang pangalang barrio ay ibinalik sa barangay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978, at ito na ang ginagamit na salita.

Ang pangunahing responsabilidad ng mga cabeza de barangay ay kumulekta ng mga buwis mula sa residente ng kanilang mga barangay.

Pagdating ng mga Amerikano, inihalal na ang mga cabeza de barangay at nawala ang kanilang mga pribilehiyo sa ilalim ng mga Kastila.

Tinatayang 85 porsiyento ng populasyon sa Filipinas ay Romano Katoliko, 10 porsiyento ang Muslim, at limang porsiyento ang iba pang relihiyon.

Ang Kristiyanismo sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo 15, sa pagdating ng mga Espanyol.

Search for ang pagdating ng mga kastila:

ang pagdating ng mga kastila-39ang pagdating ng mga kastila-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng mga kastila”